Få svenskar känner till kopplingen mellan alkohol och cancer. Vi hamnar faktiskt på en sistaplats sett till hela EU.

 

Alkohol och cancer är temat på den årliga forskningsrapporten som ges ut i samarbete med IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring missbruk, riskbruk och beroende (CERA). Studieplanen är framtagen av oss på NBV.

En ny forskningsrapport om kopplingen mellan alkohol och cancer har precis lanserats, och till den en studieplan med fördjupande och intressanta frågor.

Material:

Studieplan
Rapport

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.