Avskaffa fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet, få fred på jorden och lösa klimatkrisen. Det är de övergripande målen för Agenda 2030.

2015 antog ledarna för världens länder en global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Målet är att jordens resurser ska räcka länge, det vill säga vara hållbara. Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. De globala målen ska genomföras i alla världens länder.

I Agenda 2030 talar man om tre dimensioner inom hållbar
utveckling:
– Den ekonomiska dimensionen.
– Den sociala dimensionen.
– De miljömässiga/ekologiska dimensionerna.

De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla och ligger till grund för den här studiecirkeln. Diskutera olika frågeställningar och få konkreta tips på hur du kan skapa förändring.

Studieplan och studiematerial

Anmäl ditt intresse för studiecirkeln (ej bindande):