Är det var och ens ensak att köpa narkotika? Vi utmanar till kunskapsbaserad debatt om narkotika.

 

Narkotikaindustrins påverkan på samhällen ger ett globalt perspektiv på narkotikahandeln. Med fakta kan du tillsammans med andra rusta dig för debatt om narkotika. Materialet har tagits fram tillsammans med Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Fler tips på studiematerial om narkotika är Narkokoll som ger baskunskaper om beroende, narkotikapolitik och förebyggande arbete.

Världens baksmälla behandlar alkoholens roll för fattigdom och förtryck i ett internationellt perspektiv.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.