Diskussionsfrågor till första träffen

Nu har ni sett denna korta reportagefilm om cannabis i USA.

  • Vad blev ni förvånade över? Och varför?
  • Vad lärde ni er av filmen?

 

Dr. Lynn Fox beskriver hur cannabisbruk hos unga elever påverkar deras skolresultat, att det påverkar deras förnuft och sociala relationer. Hon beskriver det som att de tappar sin potential och slutar skolan med låg motivation och få färdigheter.

  • Stämmer detta överens med den bild du hade av cannabisanvändare?
  • Förekommer denna bild inom journalistiken eller inom populärkultur? Vilken bild av cannabisanvändare skildras oftast inom populärkulturen?

 

Filmen visar på en del sociala insatser för att minska bruket av cannabis.

  • Vad tänker ni om deras verksamhet och förhållningssätt?

 

Aktivisten Steve DeAngelo beskriver fördelar med cannabis; utökat tålamod, utvecklad lekfullhet, ökad kreativitet och kärlek till naturen för att nämna några. Han beskriver det nästan som en andlig upplevelse.

  • Tror ni att många cannabisanvändare lockas av denna nyandlighet?
  • Vad är det som gör att cannabis och tankesättet runt drogen passar in i dagens samhälle?

 

I filmen ser ni en liten del av den kommersiella marknad som just nu växer rejält kring cannabisprodukter, särskilt med produkter som inte behöver rökas, till exempel läsk och godis.

  • Vilka risker ser ni med dessa produkter?

 

Filmen och kommande häfte presenterar delar av den forskning som finns om cannabis och här blir forskningsläget allt tydligare. Trots det är debatten full av legaliseringsrörelsens argument (som vi ska fördjupa oss i under träff 2 och 3). Desinformation via sociala medier och internet i stort är vanligt förekommande.

Källkritik och källtillit diskuteras allt mer och är en viktig aspekt när det gäller spridning av kunskap och desinformation kopplat till cannabis.

  • Hur får vi fler att värdera forskningen och det vi faktiskt vet om cannabis?

Filmen avslutas med en fråga som verkligen tåls att diskuteras:

  • Vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?
Nästa sida:

Träff 2: De 4 första myterna om cannabis