Regler för studiecirkeln

 

Tänk på:

  • Studiegruppen ska bestå av minst tre deltagare.
  • Studiecirkeln arbetar minst en och max fyra timmar per gång.
  • En studietimme är 45 minuter.
  • Studiegruppen får ha max tre träffar och max tolv studietimmar per vecka.
  • Studiecirkeln ska omfatta minst nio studietimmar.
  • En person som deltar i en studiecirkel kan rapporteras max 480 timmar/år.
  • En deltagare ska ha fyllt minst 13 år.

 

Omvandlingstabell för studietimmar

45 minuter
1 timme och 30 minuter
2 timmar och 15 minuter
3 timmar
Nästa sida:

Anordnaransvar