Dataskyddsförordningen - GDPR

Vi på NBV hanterar en stor mängd personuppgifter och det är bra att du som ansvarig för folkbildningsverksamhet hos oss känner till delar av det arbetet.

 

  • För varje verksamhet skapas en deltagarlista med personuppgifter i ett datasystem. Det kan handla om namn, adress, telefonnummer och personnummer.

 

  • Dessa uppgifter tar Folkbildningsrådet (bidragsgivare) och Statistiska Centralbyrån (för statistik och forskning) del av, dock på ett sätt att det inte går att spåra unika personer. Informationen är då avidentifierad.

 

  • Genom att anmäla sig till en verksamhet ger deltagaren NBV rätt att använda uppgifterna enligt ovan.

 

  • Om deltagaren av någon anledning inte vill att NBV använder uppgifterna bör du meddela detta till din NBV-kontakt.

 

Nästa sida:

Sammanfattning