Sammanfattning

Nu har du fått veta mera om vad som kännetecknar en studiecirkel och vilka praktiska detaljer du ansvarar över som cirkelledare.

I nästa del går vi in mer på vilka regler som gäller för att hålla en studiecirkel.

Nästa sida:

Viktigt att göra rätt och vara tydlig