Sammanfattning

Nu har det blivit tid att sammanfatta lite. Studieförbundet NBV hjälper alltså föreningar och andra grupper av personer att ordna folkbildande verksamhet. Det handlar om studiecirklar,  annan folkbildningsverksamhet eller kulturarrangemang där man fritt och frivilligt lär något nytt.

I nästa del kommer vi att fördjupa oss i vad som utmärker en studiecirkel och vad du som cirkelledare bör tänka på.

Nästa sida:

Vad kännetecknar en studiecirkel?