Nästa steg

Du som cirkelledare är viktig för oss på NBV. Vi vill att du har rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb i din eller dina cirklar. Den här utbildningen är ett första steg, en slags introduktion till NBV och rollen som cirkelledare. Nästa steg för dig är att gå den första cirkelledarutbildningen.

Här träffar du andra cirkelledare och du får fördjupad kunskap om folkbildning, om ledarskap och om NBV och vad vi kan göra för dig och din grupp. När du gått cirkelledarutbildning kommer du får erbjudande om cirkelledarutbildning steg 2 om du vill ta det vidare ännu ett steg. Ofta är just mötet med andra ledare något som utvecklar dig och din grupp rejält.

NBV arrangerar också föreläsningar och utbildningar kring en rad olika områden som kan vara till nytta för dig i din folkbildande roll. Om din region ger ut nyhetsbrev så är det ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad på. Men det är också en bra idé att du löpande kollar vad som finns på NBVs webbplats.

Nästa sida:

Sammanfattning