Hur kan NBV stötta er studiecirkel?

Fjärde och sista delen! Vi har delvis varit inne på det men vad kan NBV bidra med för att stötta dig och er studiecirkel? Ja, titta lite på vår film!

Nästa sida:

Nästa steg