Alkoholnormen

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund och arbetar ständigt med frågor kring alkohol och andra droger, vi lyfter bland annat frågor om normer kopplade till alkohol.

Titta på filmen på här nedanför och fundera samtidigt på följande:

  • Hur stor del av det som händer då någon dricker alkohol tror du är kopplat till förväntningar, det vill säga normer kring hur någon ska bete sig då de har druckit alkohol
  • Kan det skilja sig åt beroende av sammanhang, grupp, ålder, kulturell kontext eller andra faktorer?

 

TIPS! Om du vill fördjupa dig ytterligare finns det ett färdigt studiematerial med framtagen studieplan till. Klicka här för att se det (öppnas i nytt fönster).

Nästa sida:

NBV och övriga studieförbund