Utbildning och folkbildning - vad är skillnaden?

Vi ska nu börja med att titta på skillnaden mellan folkbildning och utbildning.

Det finns ett citat av Ellen Key* som beskriver folkbildning på ett bra sätt och detta citat lyder:

 

*Ellen Key (1849-1926) är känd som författare och pedagog. Som författare har hon utgivit bland annat en biografi över sin far, flera feministiska artiklar, böcker om folkbildning, arbetarrörelsen och samtidspolitiska pamfletter, och författaranalyser.

Nästa sida:

Vad kännetecknar utbildning?