Testa dina kunskaper

Här ser du ett antal ord som hör till antingen utbildning eller folkbildning. Välj vilken grupp de hör till.

Quiz

  Sammankomst
  Ledare
  Elever
  Intyg
  Läroplan
  Lektion
  Lärare
  Studieplan
  Betyg
  Deltagare
  Nästa sida:

  Folkbildningens verksamhetsformer