Regler för verksamhet på distans

Verksamhet på distans innebär för studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet att hela eller delar av verksamheten bedrivs utan fysiska träffar.

För kulturprogram ska deltagarna vara samlade fysiskt.

Folkbildningsrådets grundläggande villkor för folkbildningsverksamhet gäller även för verksamhet på distans.

Är distansinslagen av betydelse för cirkeln kan den rapporteras som en distanscirkel, även om mindre än 50 % av tiden genomförs på distans.

Uppföljning är en viktig del av studieförbundens kvalitetsarbete. Därför kan verksamhetsutvecklaren på NBV göra ett besök i er verksamhet och delta på någon av träffarna, så kallad egenkontroll.

Det finns flera regler för verksamhet på distans. Gå igenom hela listan nedan.

Regler för verksamhet på distans

Nästa sida:

Frågor