Folkbildningens verksamhetsformer

Det finns flera verksamhetsformer inom folkbildningen. Här får du veta mer om dem.

Studiecirkel

Studiecirkeln leds av en cirkelledare, som är godkänd av studieförbundet och som har en pedagogisk förmåga att visa vägar till kunskap. Vid cirkelns början planerar deltagarna och ledarna gemensamt sitt studiearbete.

För att ge utrymme till fördjupning och reflektion mellan träffarna arbetar studiecirkeln under en längre tid och vid minst tre sammankomster och minst 9 studietimmar. Studiecirkeln är ett sammanhållet arrangemang, där enskilda sammankomster inte kan brytas ut och rapporteras som annan verksamhetsform. Cirklarna utgör basen för verksamhet inom studieförbund.

I de fall deltagarna i studiecirkeln eller annan folkbildningsverksamhet bor långt från varandra, kan träffarna genomföras på distans.

Detta innebär för studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet att hela eller delar av verksamheten bedrivs utan fysiska träffar men att man i stället träffas via något forum eller kommunikationsmedel samtidigt. Samma regler som för studiecirkeln respektive annan folkbildning gäller.

Annan folkbildningsverksamhet

När studiecirkelns regelverk inte passar er verksamhet kan annan folkbildning vara ett alternativ.

Denna verksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln. Det kan t.ex. vara prova-på verksamhet eller barngrupper som här kan få sitt första möte med folkbildningen.

I de fall deltagarna i studiecirkeln eller annan folkbildningsverksamhet bor långt från varandra, kan träffarna genomföras på distans.

Detta innebär för studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet att hela eller delar av verksamheten bedrivs utan fysiska träffar men att man i stället träffas via något forum eller kommunikationsmedel samtidigt. Samma regler som för studiecirkeln respektive annan folkbildning gäller.

Kulturprogram

Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik och som har en sådan omfattning i tid och rum att närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Minimum är 30 minuter och minst 5 personer i publiken.

Kulturprogram kan genomföras som föreläsning, utställning, film, dansuppvisning, teater och musikföreställningar. När ett kulturprogram genomförs ska det alltid finnas en av studieförbundet utsedd och närvarande företrädare, som ansvarar för arrangemangets genomförande och rapportering.

Nästa sida:

Regler för studiecirkeln