Finansiering

Hur finansieras folkbildningen? Varifrån får folkbildningen sina ekonomiska resurser?

Folkbildningen finansieras av flera olika instanser. I filmen nedan får du veta mer om var pengarna kommer ifrån.

Nästa sida:

Statens syften