Underlätta lärandet

Du kan vara hur skicklig ledare som helst. Du kan ändå inte styra vad deltagarna lär sig, lärandet svarar varje person för själv, men du kan underlätta.

Du som ledare kan skapa en så bra inlärningssituation som möjligt. Var kreativ i ditt sätt att tänka. Våga tänka annorlunda. Våga pröva nya arbetsmetoder.

  • Motivation - När man är intresserad av något vill man lära sig mer.

 

  • Omväxlande arbetsformer - Genom att variera arbetsformer och metoder håller du intresset uppe. Varva teori och praktik.

 

  • Positiv miljö - Den fysiska miljön påverkar den psykiska miljön. Försök göra din studielokal så trevlig som möjligt.

 

  • Trygghet - Försök skapa en atmosfär där alla känner sig trygga. Man ska våga göra bort sig.

 

  • Samarbete - Att lära sig av varandra är ju grundtanken för en studiecirkel.

 

  • Uppskattning och uppmuntran - Ge beröm! Även små framsteg eller försök är viktiga att uppmuntra.
Nästa sida:

Studieplan