Lärande - målet för studierna

"Lärandet svarar varje person för själv. Men du kan underlätta"

I en studiecirkel studerar man. Genom att studera vill man lära sig något. Att lära sig innebär att man får nya kunskaper och färdigheter. Hur får man då kunskaper och färdigheter? Har du funderat på hur du själv lär dig? Är du en person som lär genom att lyssna? Eller genom att läsa? Eller är du den typen som lär genom att göra saker praktiskt?

Att vi lär oss på olika sätt är ett känt faktum därför gäller det för dig som cirkelledare att vara uppmärksam på deltagarnas förutsättningar och behov. Ett första steg är att ni tillsammans resonerar om hur studierna ska läggas upp med tanke på inne­håll, studietakt och metoder, vilket ofta görs i samband med att ni gör studieplanen.

Nästa sida:

Underlätta lärandet