GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) har du kanske hört talas om? Det är EU:s regler om vilka uppgifter (om enskilda personer) som tex organisationer får samla in och på vilket sätt de får behandla dessa uppgifter. Det är viktigt att du som cirkelledare vet lite om vad GDPR är och hur du ska handskas med andra personers uppgifter i din roll som cirkelledare.

Om du vill kan du läsa mer på : NBV.se/GDPR

Nedan kan du testa din kunskap om GDPR (eller Dataskyddsförordningen, som den kallas på svenska)

Vad stämmer om GDPR?

Quiz

  För varje verksamhet så skapas en deltagarlista med personnummer i ett datasystem.

  Quiz

   Om deltagare av någon anledning inte vill att NBV använder uppgifterna så ska det meddelas till NBV som får överväga om personen kan delta eller inte.

   Quiz

    NBV har rätt att hantera personuppgifterna på en laglig grund som heter "Uppgift av allmänt intresse", det är beslutat i en förordning om statsbidrag till folkbildningen.

    Quiz

     Vi ber alla cirkelledare i NBV att vara aktsamma med de personuppgifter som de får ta del av i rollen som cirkelledare, inte låta cirkellistor ligga framme så att andra kan se vilka deltagare som är med, adress och telefonnummer etc.

     Quiz

      Personuppgifter = namn, adress, telefonnummer och personnummer.

      Quiz

       Bidragsgivaren Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån tar del av uppgifterna som då inte går att spåra till olika personer. De är avidentifierade.
       Nästa sida:

       Försäkring