Försäkring

 

Alla deltagare är försäkrade under tiden som man deltar i NBVs verksamhet, samt till och från cirkeln. För mer information kontakta din NBV-kontakt.

Nästa sida:

Sammanfattning - Cirkelledarens roll