Här hittar du de mest förekommande frågorna från cirkelledare om E-tjänsten.

 

Jag har problem med inloggningen till e-tjänsten, vad kan jag göra?

 • Kontrollera att personnumret skrivs i rätt format (12 siffror, inga bindestreck eller mellanslag). 
 • Kontrollera att du använder en modern webbläsare, Internet Explorer fungerar INTE. 
 • Har du glömt ditt lösenord kan du beställa nytt lösenord genom att klicka på ”glömt lösenord” på inloggningssidan till e-tjänsten och följa anvisningarna.

Vid allmänna problem med e-tjänsten vad kan jag göra?

 • Prova att uppdatera sidan genom att markera länken till e-tjänsten och tryck enter eller CTRL + F5. Det räcker inte med att logga ut och sedan logga in igen.

Jag behöver få ett nytt välkomstmejl med inloggningsuppgifter, hur gör jag?

 • Har du glömt ditt lösenord kan du beställa nytt lösenord genom att klicka på ”glömt lösenord” på inloggningssidan till e-tjänsten och följa anvisningarna.
 • Behöver du ett nytt välkomstmejl så ber du din verksamhetsutvecklare om det.

Varför registreras inte antal studietimmar automatiskt när man redan har registrerat sammankomsttimmarna?

 • Anledningen att studietimmarna inte räknas ihop per automatik är för att det kan vara så att gruppen av någon anledning inte ska tillgodoräkna hela tiden som är utsatt.  Exempelvis om en träff är mellan klockan 17 och 19,15 och man har en paus på 45 minuter, då ska den räknas bort. Man ska då ange 2 studietimmar och inte 3 studietimmar som det skulle ha blivit vid en automatisk hopräkning.

Hur lägger jag till en ny träff/sammankomst?

 • När du är inne på ”registrera närvaro” klickar du på ”ny sammankomst”, här fyller i de uppgifter som stämmer för aktuell sammankomst gällande datum, tid och sal.

 Hur tar jag bort en sammankomst?

 • Du klickar på ”hantera arrangemang” sedan ”ändra sammankomster”. Här kryssar du i vilken träff det gäller och väljer sedan ”ta bort” i rullistan som finns vid ”gå vidare” knappen.

Jag kan inte lägga till nya sammankomster på arrangemanget, vad beror det på?

 • Är det avgifter på arrangemanget eller är det registrerat att cirkelledaren ska ha lön? I så fall kan problemet vara centralt, be din verksamhetsutvecklare om hjälp.

Hur lägger jag till en ny deltagare?

 • Klicka på ”hantera arrangemang” och ”lägg till nya deltagare”. I nästa steg fyller du sedan i personnummer och lägger till deltagare på närvarolistan.
 • Är du inne i en sammankomst och ser alla deltagare finns det även en funktion “lägg till deltagare” under sista namnet på närvarolistan.

Det går inte att lägga till nya deltagare på arrangemanget

 • Om det inte går att lägga till nya deltagare på arrangemanget kan det bero på att det är för få planerade deltagare som är registrerade. Be din verksamhetsutvecklare om hjälp.

Hur lägger jag till en vikarie på listan?

 • Den person som är vikarie behöver ha en e-postadress.
 • Huvudledaren anger i e-tjänsten att personen ska vara ledare. Detta gör cirkelledaren genom att klicka på namnet i deltagarlistan och klicka i rutan framför ledare.
 • Efter det måste huvudledaren välja den sammankomsten som personen ska vara ledare på. Gå på ”ändra sammankomst” och där välja den person som ska vara ledare på den här sammankomsten. Vikarien måste signera de träffar som denna har varit ledare på innan huvudledaren kan signera hela arrangemanget.

Hur lägger jag till en annan lokal än den vi brukar vara i på en träff?

 • När du är i ”registrera närvaro” i den specifika träffen så kan du klicka på ”sal/lokal” och ange annan än den som är förinlagd.

Alla frågor gällande schemalagda träffar

 • Inom NBV har vi bestämt att vi inte ska skapa schema i förväg. Vi önskar att träffarna skapas allt eftersom de inträffar, då detta har visat sig ge mer korrekta uppgifter. Det är lätt hänt att missa att ändra tid eller datum när träffarna redan är skapade.

Varför måste jag ange tid varje gång, det är ju redan anmält vid starten?

 • Då varje träff ska registreras när den sker så blir det ett sätt att säkerhetsställa att tiden är korrekt. Skulle det vara förinlagt är det lätt att missa om man valt att ha träffen på en avvikande tid.

Varför kan man inte ha en översikt av alla träffarna så man slipper gå in på varje träff för sig?

 • Detta är något vi arbetar för att få till tekniskt.

Kan inte du som verksamhetsutvecklare rapportera listan åt oss?

 • Som cirkelledare är du en representant för NBV och ansvarar för att gruppen följer gällande policyer och styrdokument som du fick ta del av i introduktionssamtalet. 

Vi vill särskilt påminna om följande:
Du ska hantera deltagares personuppgifter på ett varsamt sätt och i enlighet med GDPR.

Du som cirkelledare ansvarar också för att rapporteringen på närvarolistan är korrekt. NBV finansieras av offentliga skattemedel och vi som organisation tar försök till fusk med skattemedel på stort allvar. Vid fusk kommer vi att kräva pengar tillbaka och vid brottsmisstanke görs polisanmälan.

Du intygar att du tagit del av information om ditt ansvar som cirkelledare för NBV när du godkänner att registrera närvaron på ett arrangemang första gången.

Det går inte att ladda upp en annons på kulturarrangemanget

 • Tänk på att annonsen inte får vara större än 5 Mb.

Går det att byta rapporteringsansvarig på ett kulturarrangemang?

 • Ja, det går att byta rapporteringsansvarig på ett redan startat kulturprogram. Detta behöver göras central så be din verksamhetsutvecklare om hjälp. Efter att bytet är genomfört kommer den nya rapporteringsansvariga att få e-listan till sig för att registrera närvaro.

Varför måste vi registrera antal kvinnor under publik på kulturrapporterna? Spelar det någon roll vilket kön man har? Varför finns inte tredje könet eller könsneutralitet som valbart?

 • NBV finansieras av offentliga skattemedel och är skyldiga att redovisa de statistiska parametrar som ställs enligt folkbildningsrådets krav. På kulturrapporten är antal kvinnor en sådan. Vi är därför skyldiga att redovisa detta. Gällande tredje könet och könsneutralitet så finns det i Sveriges lagstiftning i dagsläget enbart två juridiska kön.