På NBV har vi utbildningsprogrammet, Folkbildare i utveckling, som ger ledare möjlighet att växa.

Cirkelledaren har kanske den viktigaste uppgiften i hela NBV. Det är ledaren som träffar våra cirkeldeltagare, som inspirerar deltagarna och som får människor att växa. Det spelar ingen roll om er cirkel är praktisk eller om ni håller er till djupa diskussioner. Det är ändå du som ledare som är NBV för deltagarna.

Detta är vi medvetna om och det är därför NBV ligger i framkant med arbetet att stärka och utveckla sina ledare. Genom att få ledarna att känna sig trygga och stolta över att jobba med NBV blir vi nöjda. Det är trygga och stolta ledare som leder bra folkbildning och som är bra ambassadörer för NBV.

Utbildningsprogram
En del av föregående är NBV:s utbildningsprogram för cirkelledare som vi valt att kalla Folkbildare i utveckling. Programmet består i grunden av fyra steg. Steg 1 till 3 är kvalificerade utbildningar där ledaren får ett intyg som senare kan användas som merit.

Välkommen som cirkelledare
Redan från första stund har ledaren ett introduktionssamtal med sin verksamhetsutvecklare på NBV. Vid detta första möte tas de mest grundläggande delarna upp. Ledaren får en inblick i vad folkbildning är och hur en studiecirkel fungerar. Vi går också igenom ledarens viktiga roll som ledare och som representant för NBV. Samtalet innehåller också praktiska saker som listor och kontakt med NBV.

Steg 1.
Inom ett halvår får alla ledare en inbjudan till en lite mer omfattande utbildningsdag. I de flesta fall sker detta på en lördag eller en söndag. Denna utbildning tar ledaren lite djupare i hur pedagogiken i en studiecirkel och folkbildning i allmänhet fungerar. Ledaren får chansen att utveckla sitt ledarskap en del och får också veta mer om NBV och hur NBV fungerar.

Steg 2.
Efter något år får ledaren en inbjudan till nästa steg. Detta steg ger en riktigt god inblick i hur själva gruppen fungerar. Målet är att öka förståelsen för hur gruppen påverkas av nya deltagare, olika situationer och även av ledaren själv. Denna tvådagarsutbildning arrangeras tillsammans med någon av nykterhetsrörelsens Folkhögskolor.

Steg 3.
Efter en tid som cirkelledare ges möjligheten att fortbilda sig i något ämne som används i cirklarna. Denna del av utbildningsprogrammet kan skapas tillsammans med en extern utbildare. Målet är att ledaren ska kunna stärka sitt specialintresse så att ledaren får erfarenheter som kan inspirera till att utveckla cirklarna ännu mer. Dessutom är tanken att ledaren hela tiden ska känna att den själv utvecklas. Med jämna mellanrum kan ledaren få ytterligare utbildning inom sitt ämne eller kanske ett nytt ämne.

Verkligheten i fokus
Parallellt med utbildningsprogrammet får ledaren också andra möjligheter att stärka sig själv. Varje år genomförs en Verksamhetskonferens där cirkelledare träffas och utbyter erfarenheter.