Härskartekniker handlar om oschyssta sätt att skaffa sig makt eller osynliggöra andra.

Det är inte ovanligt att personer vill tysta andra eller bevara makthierarkier via dessa härskartekniker. Inte sällan sker det på ett så subtilt sätt att det först i efterhand blir uppenbart vad som skett. Därför kan det vara bra att känna till dem för att vara beredd om/då det händer. Jämställda och demokratiska möten behöver ha nolltolerans mot härskartekniker.

Exempel på härskartekniker – och vilka motstrategier som kan användas.*

Osynliggörande – det kan handla om att någon aktivt visar sig ointresserad av det du säger eller gör och får dig att känna dig utesluten eller bortglömd. Motstrategi: Säg ifrån och uppmärksamma deltagarna på att du pratar och att du förväntar dig att de ska lyssna.

Förlöjligande - då någon får dig att känna dig bortgjord, fånig eller förminskad. Motstrategi: Fråga vad personen menar med att exempelvis skämta på din bekostnad. Påpeka vad personen gör – det brukar vara avväpnande.

Dubbelbestraffning – oavsett vad du gör anses det vara fel. När du är noggrann anses du vara för långsam, när du snabbar upp tempot anses du för slarvig. Motstrategi: Ifrågasätt och påpeka orimligheten i de krav som ställs.

Påförande av skuld och skam – du får höra att det är ditt fel, trots att det inte är det. Eller att du får känslan att det är fel på dig som person. Motstrategi: Försökt att sätta ord på vad som händer. Det kan synliggöra och hjälpa till att identifiera vad som leder till skuld och skam.

 

Vad vi alla kan tänka på när det gäller härskartekniker:

Om du ser att någon annan utsätts, visa att du står upp för personen. Ställ frågan direkt till den som använder härskartekniker varför hen gör det och kräv att personen slutar direkt. Om du av någon anledning inte kan/vågar göra det direkt, följ upp och prata med gärna med båda parter efteråt och berätta att du sett vad som hände. Det betyder mycket att den utsatte inte känner sig ensam i det som sker.

Tänk på att alla i gruppen ska finnas med på inbjudningar och i olika mejl- och chattgrupper så att ingen upplever sig vara utanför.

*Tips från MakeEqual och Maktsalongen