Cirkelledaren betyder mycket för deltagarna. Ledaren ses som ett föredöme, även om denne inte tänker på det. Här är några tankar att fundera över, inför och under cirkelns gång för att få deltagarna att växa. 

Före cirkeln 

Är det en ny cirkel och nya deltagare är det bra att ta kontakt innan, presentera sig och hälsa deltagarna välkomna. Det tar en liten stund med ett telefonsamtal, ett mejl eller ett SMS men det är mycket uppskattat och får deltagarna att känna sig välkomna. 

Första sammankomsten 

Deltagarna känner sig extra välkomna om cirkelledaren möter dem i dörren, tar i hand och hälsar på var och en. Det är även bra om ledaren har lärt sig alla namnen. En ordentlig presentation är värdefull för stämningen i gruppen. Den som inte är van vid att tala inför grupp kan stöttas genom några försiktiga frågor. Fikapausen och andra avbrott är en viktig del av folkbildningen. Det är värdefullt att låta småprat och diskussioner ta sin tid. Det kan även vara bra att börja med någon samarbetsövning. 

pexels-fauxels-3182759.jpg

Under cirkelns gång 

Varje deltagares motivation och engagemang måste tas till vara. Se till att de känner att de får ta ansvar, får uppskattning men också feedback som utvecklar samt vara med och planera cirkelns arbete. 
 
Gemensamma mål och regler kan vara värdefulla att bestämma tillsammans i gruppen. Ledaren kan gärna berätta om sina egna mål och ambitioner. För att visa hänsyn till dem som håller tiden är det viktigt att börja i tid. 

Några tips till ledaren 

 • Sträva efter att deltagarna byter platser med varandra.
 • Ställ öppna frågor, sammanfatta och ge deltagarna positiv respons.
 • Låt inte deltagarna avbryta eller överrösta varandra.
 • Ägna dig särskilt åt den som kommer för tidigt eller har en tendens att stanna 
  kvar när ni slutat. Det kanske finns en anledning.
 • Reflektera tillsammans vid slutet av varje sammankomst. Använd bikupor eller 
  pratring. Du ska också delta. Dina tankar är lika viktiga som deltagarnas.
 • Ha som regel att den som inte kan komma till en sammankomst meddelar dig i förväg. Om någon ändå uteblir, ring och kolla varför. Vi mår alla bra av att bli uppmärksammade. 
   

Ledaren får fler tips vid cirkelledarutbildningar och i utbytet med verksamhetsutvecklare och andra cirkelledare.