Våra medlemsorganisationer

Vårt uppdrag kommer ifrån våra medlemsorganisationer och vilka dessa är kan du här läsa mer om genom att klicka här (länken öppnas i ett nytt fönster).

Det som är gemensamt för medlemsorganisationerna är att de är riksorganisationer med en nykter profil.

Medlemsorganisationerna har en extra stark anknytning till NBV då det är de som "äger" NBV. De styr NBV genom att vara representerade på NBVs medlemsmöten och i styrelser både lokalt och centralt.

NBVs medlemsorganisationer

 

Nästa sida:

Våra samarbetspartners