Statens syften

Folkbildningen får stöd av staten för att bedriva folkbildningsverksamhet och har detta mål och fyra syften att förhålla sig till.

Folkbildningspolitiskt mål

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

 

Nästa sida:

Sammanfattning - Folkbildning