Regler för studiecirkeln

För att det ska bli en bra diskussion i cirkeln är gruppen i allmänhet ganska liten men inte färre än 3 deltagare, inklusive ledaren.

Gruppen träffas regelbundet. Det krävs minst 3 sammankomster med sammanlagt 9 studietimmar för att deltagarna ska hinna reflektera mellan sammankomsterna.

En studietimme är alltid 45 minuter.

För att deltagarna ska hinna lära känna varandra förutsätts en närvaro vid minst 3 träffar och 9 studietimmar – och då måste man ha deltagit minst en gång av de 3 första träffarna.

Cirkeln får ha max 3 träffar/vecka och max 4 studietimmar varje gång. Det får inte bli mer än 12 studietimmar/vecka.

Deltagarna kan bidra med både erfarenheter och kunskaper. Man får inte vara yngre än 13 år (man kan fylla 13 under året).

En person som deltar i cirkelverksamhet (eller annan folkbildningsverksamhet) kan rapporteras max 480 timmar/år.

Uppföljning är en viktig del av studieförbundens kvalitetsarbete. Därför kan verksamhetsutvecklaren på NBV göra ett besök i er verksamhet på någon av träffarna, så kallad egenkontroll.

Regler för studiecirkeln

Nästa sida:

Regler för annan folkbildningsverksamhet