Regler för annan folkbildningsverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln. Men med samma kvalitetsregler som för studiecirkeln.

Syftet med annan folkbildning kan vara prova-på-verksamhet, barnverksamhet eller något annat som gör att den inte passar in inom ramen för studiecirkeln.

Tre deltagare, inklusive ledare är minimum för annan folkbildningsverksamhet. Däremot kan det vara fler än i en studiecirkel.

Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare eller färre än i studiecirklar. Om studieförbundet och gruppen så bedömer är en enda aktivitet tillräcklig.

Det finns inte heller något minsta antal studietimmar. En studietimme är alltid 45 minuter.

Eftersom annan folkbildningsverksamhet kan vara en studietimme och en träff, så finns ingen regel för närvaro vid ett visst antal träffar.

Gruppen kan själv bestämma i samråd med verksamhetsutvecklaren hur många träffar man ska ha och hur ofta man ska träffas, men måste hålla sig inom maxgränsen på 480 timmar per person och år.

Verksamhet kan bedrivas med deltagare från 6 år och uppåt.

Uppföljning är en viktig del av studieförbundens kvalitetsarbete. Därför kan verksamhetsutvecklaren på NBV göra ett besök i er verksamhet på någon av träffarna, så kallad egenkontroll.

 

Regler för annan folkbildningsverksamhet

 

Nästa sida:

Regler för verksamhet på distans