Studieplan

Studieplan – innebär att ni själva i cirkeln beslutar om mål, arbetssätt, material och metoder. Detta är en del av grundtanken med studiecirkel!

Studieplan och material ska finnas till alla deltagare senast vid andra sammankomsten. Studieplan är en plan över de studier som beräknas genomföras i cirkeln. Den framtagna studieplanen skrivs in i E-tjänsten och sparas där tillsammans med närvarolistan.

En del litteratur som vi använder i cirklar har en redan färdigskriven studieplan att följa. Om det inte finns en färdig studieplan skriver cirkelledaren och deltagarna den tillsammans.

På bilden ser du hur en färdigifylld studieplan kan se ut. Klicka här om du vill spara ner den till din egen enhet: NBV_Studieplan.jpg

 

Nästa sida:

Idétid