Kommer du ihåg?

Quiz

  Vad måste alla studiecirklar ha som beskriver innehållet i studierna? Välj det rätta alternativet!

  Quiz

   Vad är ett dagboksblad? Välj det rätta alternativet!

   Quiz

    Vilken är cirkelledarens viktigaste roll enligt dig? Välj ett av alternativen.
    Nästa sida:

    Avslutning