Idétid

Syftet med idétid är att nå fler människor med NBVs och nykterhetsrörelsens ideologiska frågor.

Idétid! All vår verksamhet genomsyras av våra grundläggande idéer, därför fokuserar vi främst vårt folkbildningsarbete på tre idéområden:

  • Nykterhet
  • Demokrati
  • Bildning

Det är högst troligt att ämnet för din studiecirkel rör något av dessa ämnen, men om det inte gör det har vi något vi kallar för idétid. Idétid betyder att gruppen under en stund, t ex under fikarasten, har samtalat om nykterhet, demokrati eller föreningsliv.

Vi vill att ni någon gång under studiecirkeln ska hitta tid till detta och vi har metoder och material för att underlätta ett sådant samtal. Tänk på att det är utvecklande för gruppen att byta ämne för samtal också. Läs mer om idétid på vår webbplats. Fråga gärna din NBV-kontakt om hur du kan använda dig av idétid för att utveckla din grupp.

Skillnad på Idé och idétid

  • Idé är det, om hela verksamheten eller arrangemangets huvudsyfte handlar om nykterhet, demokrati eller bildning
  • Idétid är det, om gruppen under en stund, t ex under fikarasten, har samtalat om nykterhet, demokrati eller bildning
Nästa sida:

Idétid ska rapporteras