Idétid ska rapporteras

Cirkelledaren rapporterar genomförandet av idétid till avdelningen på närvarolistan, detta är en viktig notering för NBV då det är ett mått på om du och din grupp pratat om något av nykterhetsrörelsens kärnfrågor som är ett av NBVs viktiga uppdrag från sina medlemsorganisationer.

Detta går till enligt följande, skriv in Idé-tid på din digitala närvarolista, i fältet "lägg till meddelande", innan du signerar den.

Nästa sida:

Digital närvarolista