Dokumentation

Berätta vad gruppen har gjort under cirkelns gång. Att sammanfatta både egna och gruppens gemensamma tankar är en viktig dokumentation av cirkelns verksamhet. Svara gemensamt på de utvärderingsfrågor som ni hittar E-tjänsten tillsammans med er digitala närvarolista.

Text kan med fördel kompletteras med illustrationer och fotografier etc, skicka gärna dessa till er NBV-kontakt. Dokumentera gärna efter varje träff, låt hela gruppen vara med och använd med fördel det underlag som NBV tilhandahåller som kallas dagboksblad. Även den går att få med den digitala närvarolistan.