Utbildningen hålls i flera delar av landet varje år. På utbildningen spelar vi tillsammans och diskuterar gruppdynamik, folkbildning, NBV och hur du samt din musikgrupp kan utvecklas. 

Ofta kommer det en kändare musiker eller någon som jobbar inom musikbranschen och berättar dennes upplevelser samt ger tips och idéer till dig som deltagare.

Hör av dig till din lokala verksamhetsutvecklare för att ta reda på när nästa utbildningstillfälle är.