Vi kan  hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, ta fram studiematerial som passar er och ta fram en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av studiecirkeln. Hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av oss, samt följer de krav som finns för en studiecirkel. Många tror att böcker måste ligga till grund för en studiecirkel men det stämmer inte.  Varför inte använda sig av tidskrifter, video eller material som finns på internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen. 

Underlag:

Studieplan
Så här gör du en studieplan