På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som studiecirkeln ska handla om, vart ni ska ses och syftet med studiecirkeln. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med på blanketten. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som samlas in av verksamhetsutvecklaren.


Underlag:

Närvarolista (PDF)