Kultur kan vara otroligt mycket och många uppfattar vad kultur är på många olika sätt. Det viktigaste för oss är att det ska bidra till att skapa intresse, delaktighet, upplevelser och eftertanke för alla människor. De olika typerna av arrangemang som kan genomföras är bland annat föreläsningar, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, utställning eller filmvisning. Grundförutsättningen inom folkbildning är att ett kulturarrangemang framförs inför en publik i minst 30 minuter.

 Vid kulturarrangemang kan vi hjälpa till med att:

 • Ge tips och idéer
 • Planera och göra en kalkyl
 • Förmedla kontakter med artister och föreläsare
 • Boka lokaler eller förmedla lokalkontakter
 • Ordna med marknadsföring
 • Fakturering och betalningar
 • STIM-hantering

De krav vi ställer för att kunna arrangera ett kulturprogram är:

 • NBV är med i planeringen av aktiviteten redan från början.
 • En inbjudan görs till arrangemanget.
 • Det  framgår att NBV är ansvarig anordnare, vilket bl a innebär att. NBV finns med i marknadsföringen.
 • Det finns en person utsedd av NBV vid arrangemanget.
 • Arrangemanget pågår minst 30 minuter.

 Hör av dig till ditt lokala NBV-kontor om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt nästa kulturarrangemang.

Underlag:

 Kulturprogram