Nu har många möten flyttat ut på nätet och nya situationer uppstår. I digitala sammanhang kan vi inte läsa av varandras kroppsspråk på samma sätt, och därmed kanske vi missar att någon känner sig förbisedd eller obekväm. Vi har tidigare skrivit om hur man kan göra för att skapa förutsättningar för goda digitala samtal men hur är det med härskartekniker?

Lägg krut på tydligheten

Genom att följa våra tips i nämnda artikel, och därmed skapa rum för goda samtal, minskar förstås risken för härskartekniker. Andrea Lavesson, HR-chef på NBV, säger att annars gäller ungefär samma tillvägagångssätt som i verkliga livet – fast ännu tydligare, ännu mer tillåtande, ännu noggrannare.

– Jag gör många anställningsintervjuer, och har i och med Corona-krisen fått övergå till att göra dem via video. Då har jag direkt märkt att det blir mycket mindre tydligt, motfrågorna kommer inte med samma lätthet och jag behöver göra tredubbla insatser i jämförelse med en vanlig anställningsprocess, säger Andrea Lavesson.

Det här har fått henne att inse hur viktigt det är att under denna period gardera sig med livrem och hängslen, när det kommer till tydlighet.

– Man behöver på olika sätt kompensera det man förlorar när man har ett möte digitalt, och man bör ha en plan för hur man ska göra det. Det blir ju lättare att missa saker, som om någon blir obekväm över att bli avbruten eller att någon tar all luft i ett rum.

Gå varvet runt en extra gång

På NBV har man i flera år jobbat med digitala videomöten och det man insåg ganska snabbt var just vikten av att hålla på de basala reglerna. Detta för att deltagarna som sagt behöver mer för att känna sig trygga med ramen kring mötet. En konkret metod för att ge alla samma utrymme och möjlighet att komma till tals, är exempelvis att oftare än vanligt gå varvet runt bland deltagarna, menar Andrea.

– Alla kanske inte har något att säga varje gång som man går varvet runt, men då måste man åtminstone säga pass. Genom rundorna har man getts möjligheten att delta, även om det inte kommer naturligt för en att ta till orda.

Ibland uppstår trots allt situationer där någon känner sig förbisedd eller illa behandlad. Då är det som funkar bäst att ställa frågor kring det, säger Andrea. På så sätt behöver man inte bli alltför personlig, och lämna ut sig genom att berätta att man blivit illa berörd.

– Man kan istället fråga: ’Varför valde du att göra så’, eller liknande. Sedan tycker jag att vi måste göra oss av med föreställningen om att man måste ta upp något direkt efter att det inträffat. Det är helt okej att behöva bearbeta det i sin egen takt och ta upp det en vecka senare, eller efter ännu längre tid.

Tips!

Att klä sig jobbmässigt, inte stressa fram mötet och sitta på en plats i hemmet som inte känns för avslappnad, bidrar också till en professionalitet som gör att det blir lättare för alla att hålla sig till sina arbetsroller.