Så får du till det goda digitala samtalet – 4 enkla tips

Inom folkbildningsrörelsen brukar vi tala om ’det goda samtalet’ – ett samtal där alla är lika inkluderade. Det goda samtalet ger alla deltagare en chans att tala till punkt, och innebär att alla aktivt lyssnar på varandra. I det goda samtalet stressar man inte framåt utan lämnar utrymme för reflektion och ger därmed deltagarna en möjlighet att ändra ståndpunkt. Det goda samtalet är med andra ord vad som sker i en studiecirkel. 

Det är en utmaning i sig att få till ett sådant samtal, oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Här berättar vi mer och ger några nyttiga tips på vägen. 

1. Ha ett testmöte så att alla känner sig trygga

Alla kanske inte är lika vana vid tekniken, och det är heller inte alla som har erfarenhet av digitala möten. För att undvika möjliga tekniska problem så kan man planera in ett testmöte där fokus ligger på det tekniska. Här kan den som är ny till digitala möten ställa alla sina frågor, hitta en bra plats att sitta på och se till att ljud, ljus och andra saker fungerar. Gå igenom hur samtalsledaren leder samtalet för att alla ska få ta samma utrymme att prata. På så sätt blir allt lättare och ni sparar tid när ni väl har ert första riktiga möte.

2.Börja med introducering! 

Ta gärna för vana att börja med en välkomstrunda, där alla får komma till tals och berätta lite om sig själva. För att den här delen av mötet ska flyta på, kan ni i gruppen ha som regel att deltagarna inte kommenterar varandras introduktion. Ni kan också sätta en tidsgräns vid behov, att alla kanske pratar i max en halv minut – beroende på hur många deltagare ni är. 

3. Bekräfta varandra med tydligt kroppsspråk

Om alla pratar samtidigt i ett digitalt möte, tenderar man att inte höra vad någon säger. Samtidigt är alla i behov av bekräftelse, och eftersom ni inte kan läsa av kroppsspråk på samma sätt som i verkligheten så får ni gärna vara extra tydliga och använda kroppsspråk på andra sätt. Det kan ske genom exempelvis tummen upp, tummen ner, att nicka eller vifta med händerna för applåd.

 4. Var tydliga med mötets form 

I vanliga fall är det okej om allt inte är bestämt i förväg – det mesta löser sig ändå. Men i digitala sammanhang försvåras den sociala biten. Därför är det ännu viktigare än vanligt att veta exakt vad ni ska prata om, ha en tydlig dagordning, kanske sätta såväl start- som sluttid för mötet och vid start påminna om vem som håller i det och hur.

Dessa åtgärder ökar känslan av trygghet hos deltagarna, och därmed blir det lättare att nå fram till det goda samtalet!