Inom folkbildningsrörelsen brukar vi tala om ’det goda samtalet’ – ett samtal på jämlik grund där alla är lika inkluderade. Det kan krävas lite mer ansträngning för att få till det samtalet i tider av social distans, eller i digitala möten överlag. Här berättar vi mer och ger några matnyttiga tips på vägen. 

1. Ha ett testmöte så att alla känner sig trygga

Alla kanske inte är lika vana vid tekniken, och det är heller inte alla som har erfarenhet av digitala möten. För att undvika teknikrelaterad otrygghet när det är skarpt läge – planera in ett första digitalt möte, där fokus ligger på det tekniska. Här kan den ovana ställa alla sina frågor, hitta en bra plats att sitta på och se till att ljud, ljus och andra funktioner fungerar. Gå igenom hur samtalsledaren fördelar ordet och modererar samtalet för att alla ska få ta samma utrymme. På så sätt blir tröskeln lägre och ni sparar tid när ni har ert första ”riktiga” möte.

Tips! Glöm inte att ta upp hur man stänger av mikrofonen medan andra talar.


2. Skarpt läge? Börja med incheckning!

Ta gärna för vana att börja med en välkomstrunda, där alla får komma till tals och berätta om dagsformen lite kort. För att den här delen av mötet ska flyta på, kan ni i gruppen ha som regel att deltagarna inte kommenterar varandras incheckning. Ni kan också sätta en tidsgräns vid behov, att alla kanske pratar om det här i max en halv minut – beroende på hur många deltagare ni är.

3. Bekräfta varandra med gester

Om alla pratar samtidigt i ett digitalt rum, tenderar man att inte höra vad någon säger. Samtidigt är alla i behov av bekräftelse, och eftersom ni inte kan läsa av subtilt kroppsspråk på samma sätt som i verkligheten, så får ni gärna vara övertydliga och förstärka varandra på andra sätt. Det kan ske genom exempelvis tummen upp, tummen ner, att nicka eller vifta med händerna för applåd.

4. Var övertydliga med ramarna kring mötet

I vanliga fall är det okej om allt inte är spikat i förväg – det mesta löser sig ändå. Men i digitala sammanhang försvåras den sociala biten. Därför är det ännu viktigare än vanligt att veta exakt vad ni ska prata om, ha en tydlig dagordning, kanske sätta såväl start- som sluttid för mötet och vid start påminna om vem som håller i det och hur. Du vet, det som ni gick igenom på ert första testmöte. Genom den här typen av åtgärder ökar ni känslan av trygghet hos deltagarna, och därmed blir det lättare att nå fram till det goda samtalet.

Tips! Kanske använder ni chattfunktionen i ert digitala verktyg för spontana frågor som dyker upp under mötet – för att slippa avbryta varandra. Där kan ni också dela länkar och annat som inte tas upp verbalt under mötet.

Okej, nu har ni några tips på vägen. Men vad är egentligen det goda samtalet?

Jo, det goda samtalet ger alla deltagare en chans att tala till punkt, och innebär att alla aktivt lyssnar på varandra. I det goda samtalet stressar man inte framåt utan lämnar utrymme för reflektion och ger därmed deltagarna en möjlighet att ändra ståndpunkt. Det goda samtalet är med andra ord vad som sker i en studiecirkel.

I det goda samtalet delar man med sig av sina erfarenheter och tankar, för att tillsammans komma framåt i frågan man talar om. Genom att samtala, reflektera och diskutera på jämlika grunder kan vi göra världen lite bättre. 

Hör av dig till oss om du vill veta mer!