Publicerad

Vad är framtidens folkbildning och hur kan vi forma den gemensamt? Det är vad Folkbildningslabbet siktar på att utforska.

Vårt fokus på NBV är att undersöka hur vi kan arbeta med ett aktivt utvecklingsfokus gällande digital pedagogik och nya digitala folkbildningsmetoder och upplevelser. Den processen vill vi inte hålla för oss själva utan dela med oss utav till alla som är intresserade. 

Folkbildningslabbet kommer under hösten fokusera på tre områden där vi vill utforska och exprimentera tillsammans med verksamhetsgrupper, medarbetare och samverkansparter. 

Dessa tre områden är

Bildning göder innovation
Vi vill skapa en en kultur där digital folkbildningsinnovation och kreativitet uppmuntras genom att öka möjligheterna för personal, samverkansparter och verksamheter att lära sig om och använda digitala tekniker och verktyg.

Utforska det okända
Vi vill utvecka och implementerar nya digitala lösningar som ökar synligheten och intresset för folkbildningen, samtidig som vi ökar det kollaborativt lärandet, där vi gemensamt skapar lösningar på framtidens utmaningar för folkbildningen.

Blicken bortom horisonten
Vi vill agerar proaktivt i digitaliseringsfrågor och ska med Folkbildningslabbet lägga grunden för ett långsiktigt digitalt utvecklingsarbete som genomsyrar hela NBV och folkbildningen.

Vi kommer genomföra olika insatser och aktiviteter som vi löpande kommer uppdatera om här på sidan.

Vill du veta mer om Folkbildningslabbet är du välkommen att höra av dig till vår utvecklingsstrateg Samuel Somo, samuel.somo@nbv.se.