I samband med att Folk och Kultur i Eskilstuna 7-10 februari släpper vi på Studieförbundet NBV ett studiematerial om Extended Reality (XR) för att bjuda in fler att upptäcka nya verkligheter. Inom Folkbildningslabbet vill NBV tillgängliggöra och demokratisera den tekniska utvecklingen. Det är också ett sätt att utforska hur tekniken kan förstärka och utveckla den digitala pedagogiken, konst- och kulturskapande och folkbildning.

 

Precis som tidigare teknikutveckling revolutionerat världen, så förändrar XR samhället och hur vi människor förhåller oss till varandra. Vi vill utforska vad det här innebär genom att erbjuda studiematerialet introduktion till Extended reality  
 
Studiematerialet är en introduktion till Extended Reality, där deltagarna får möjlighet att utforska, förstå och själva skapa teknik som förstärker och manipulerar verkligt innehåll till exempel på Instagram eller mobilbaserade multiplayer-upplevelser i augmented reality (AR). 
 
Studiematerialet har tagits fram i samarbete med konst- och designstudion Untold Garden.

Vill du ta del av studiematerialet klicka här