Publicerad

NBV demokratiserar den digitala utvecklingen med Folkbildningslabbet!

NU LANSERAR VI FOLKBILDNINGSLABBET!

Folkbildningslabbet är ett koncept där vi utforskar hur folkbildningen kan utvecklas. Under hösten 2023 ligger fokus på att utforska hur digitala verktyg, tekniker och plattformar kan bidra till att såväl väcka intresse som nyfikenhet för folkbildning, men också nya metoder för digital folkbildning.

Startskottet blir ett labbdygn med verksamhetsutvecklare från hela Sverige. Under 24h kommer de pröva på olika digitala tekniker och verktyg, göra studiebesök på Stockholm Makerspace och tillsammans utveckla en labbaktivitet att genomföra med deltagare i sin region.

-Med Folkbildningslabbet vill vi lägga grunden för ett långsiktigt digitalt utvecklingsarbete som ska genomsyra hela NBV. Vi vill bidra till att öka takten för att tillgängliggöra den digitalisering som sker i samhället. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler aktörer med vår resa,Samuel Somo, utvecklingsstrateg på NBV. 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet