Publicerad

Den 10 november genomförde vi vår andra VR-workshop inom ramen för NBVs Folkbildningslabb för att utforska Virtual Reality (VR) ur ett folkbildningsperspektiv.

Efter en tids planering och vår första VR-workshop i Skövde var det NBV Norr och Mangaföreningen i Örnsköldsvik och en av våra medlemsorganisationer som fick pröva hur VR kan användas i folkbildande syfte ute i verksamheten.  Upplägget var snarlikt det vi genomförde i Skövde. Här pratade vi även om och testade hur vår AI-Studieplansgenerator skulle kunna användas i Mangaföreningen då det genomförs väldigt många studiecirklar inom föreningen. En bedömning var att man som cirkelledare skulle kunna spara in minst 1 timme per studieplan som ska skrivas.

Upplägget i sin helhet (ca 2h):

 • Kort information om vad VR är, potentiella användningsområden och en livedemo av Meta Quest 3-headsets
 • Hur enheten och kontrollerna fungerar
 • Filmvisning i VR
 • Interaktion i VR
 • Samtal och reflektion från deltagarnaFör de flesta var VR i sig inte en ny företelse men sättet vi jobbade med det utifrån hur det kan tillämpas inom verksamheten och nya verksamhetsområden blev en bra diskussion och inspiration.  Exempelvis visade en deltagare upp vart personen bodde under sin tid i Japan, tog oss till smultronstället och berättade om kulturen på plats. 

20231110_164234992_iOS.jpg

Från vår medlemsorganisation fanns Carita på plats som jobbar för IOGT-NTO-rörelsen. Där väcktes idén att fler borde få uppleva och få tillgång till dessa verktyg och förståelse för tekniken. Resultatet är att NBV Norr kommer att anordna en VR och AI-workshop för medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen under deras årliga januarisamling.

Några lärdomar vi tar med oss från genomförandet:

 • God förberedelsetid är viktigt för att kunna sätta upp ny koppling till wifi-nätverk på plats och testa möjligheten att streama innehållet. 
 • Är du ovan användare  så tar det tid att förstå logiken i hur kontrollerna, rumsgränser och interaktionen fungerar. Avsätt gott om tid för detta.
 • Vi hade fyra headseats och deltagarna bör inte vara fler än två personer totalt per headsets för bra genomförande.
 • När du byter headset med någon så är det ofta som rumgränsen måste justeras om, här kan det vara bra att fundera på ett smidigare sätt eller yta för minska den typen av handpåläggning. Oftast sker detta när du har stationär rumsavgränsning.
 • Att börja med att visa en naturdokumentärvideo i VR är väldigt bra start för att förstå vilken effekt och upplevelse du kan uppnå genom VR.
 • Vi använde en app som heter Wander där deltagarna kan "gå runt" överallt där Google har mappat upp gator och städer. Det är en enkel app att använda och visar snabbt hur man kan använda VR i exempelvis en studiecirkel om olika städer, länder och sevärdheter.
 • Vi använde en app som heter MultiBrush 2 där du kan rita, småla och skapa i 3D i både VR och AR-kontext.  Potentiellt väldigt intressant utifrån cosplay-inspiration och skapande. 

Nästa tillfälle i NBV Norr är att vår verksamhetsutvecklare Nicole ska besöka ett trygghetsboende för en VR-workshop. Det ser vi fram emot!