Vi är glada över att som första Studieförbundet delta i AI-utmaningen inom ramen för Elements of AIs satsning.

En viktig del i folkbildningslabbet är att ge organisationen möjlighet att närma sig ny tekniker och metoder som kan kännas främmande och långt ifrån vardagen. För att göra detta krävs det även att vi på fler sätt tar till oss ny information och förstår vad viss teknik innebär och kan bidra med. Genom att delta i satsningen #aiutmaningen uppmuntra vi alla som vill djupdyka i bakgrunden kring AI att gå en webbutbildning som är framtagen.

Kursen är framtagen av Helsingfors Universitet tillsammans med MinnaLearn. Samarbetspartner i Sverige är Linköpings universitet.

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering.  Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Notera att den är relativt omfattande så ha ingen stress med att ta dig igenom hela kursen. Du har möjlighet att även validera kursen genom Linköpings Univeristet och på så sätt få högskolepoäng. 

Läs mer om Elements of AI här