I slutet av november är det åter igen dags att låta våra medlemsorganisationer att säga sitt. Varje medlemsorganisation har rösträtt via ett antal grundombud och tilläggsombud som utses av respektive riksorganisation.

Hur blir jag grundombud?
Den medlemsorganisation som har ett lokalt organ eller har rapporterat folkbildningsverksamhet under 2018 har rätt att utse två grundombud, vilka har rösträtt på medlemsmötet. Ombuden utses av respektive riksorganisation, så vänd dig dit för mer information om hur du anmäler ditt intresse. Din riksorganisation måste sedan ha anmält de utvalda ombuden till NBV Väst senast den 9 november.

Hur blir jag tilläggsombud?
Utöver grundombuden har din riksorganisation möjlighet att utse så kallade tilläggsombud. Antalet tilläggsombud grundas på hur mycket folkbildningsverksamhet din organisation genomförde under 2018, samt hur många unika deltagare ni hade under året. Se hur många tilläggsombud just din organisation har rätt att utse i bilagan nedan. Även dessa ombud anmäls av din riksorganisation till NBV Väst senast den 9 november.

Motionsrätt och motioner
Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationernas lokala och regionala organ inom NBV Västs verksamhetsområde. Motionen ska vara avdelningens koordinator Emma Ekblom tillhanda senast den 19 oktober – se hennes kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Handlingar och föredragningslista
Har du blivit anmäld som ombud kommer du att få föredragningslistan och övriga handlingar skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet. 

Datum, tid och plats
Dag: 30 november
Tid: 11.30-15.00
Plats: Wendelsberg Folkhögskola, Mölnlycke

Anmälan samt ev. motioner sker till
avdelningens koordinator Emma Ekblom

Formell kallelse hittar du HÄR                                             

Ombudsfördelning_2019                                                                   

Kontaktuppgifter NBV Väst
Emma Ekblom
Koordinator
emma.ekblom@nbv.se
0703-96 16 93