För dessa digitala träffar behöver en dator/telefon med kamera och högtalare

Rundstjärnvirkning 24 nov. kl 14 - 16.30 

Skarvsöm i wettexduk 25 nov. kl. 18 - 20.30 

Dubbelvirkning 3 dec. kl. 18 - 20.30 

Dubbelvirkning med färgbyte 8 dec kl. 14 - 16.30 

Virka kärleksknutar 9 dec. kl. 18 - 20.30 

Anmälan görs till NBV Väst 0708-337787 el. barbro.alden@nbv.se senast 3 dagar innan varje träff