Föreläsare:
Jasenko Selimovic

Vi bjuder på alkoholfritt och enklare fika.

Den 26 maj väljer vi i Sverige vilka 21 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet under de kommande fem åren.

Europaparlamentet stiftar tillsammans med medlemsländernas regeringar lagar och regler för närmare 500 miljoner medborgare och världens största inre marknad.

Hälften av de beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige handlar om frågor som avgörs på EU-nivå.