Vill du få användning av dina gamla antenner och elsladdar, då kan du vara med!

Ledare: Elisabeth Sverdrup.

Anmälan till NBV Väst 0708-337787 el. barbro.alden@nbv.se
senast 20 feb