Vill du vara en del i en gemenskap som vilar på alla likas värde, demokrati och trygghet utan partipolitisk eller religiöst ställningstagande har du hittat rätt.

Vi erbjuder studiematerial  inom vitt skilda ämnen som litteratur, hantverk, konst, musik, demokrati, livsåskådning, kulturbygder, trädgårdsväxter, geografi, den egna hälsan, nutidsorientering eller något annat ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Gemenskap är en viktig grund i verskamheten. Vi lär av varandra genom hela livet.

I Karlstad samarbetar vi med Seniorernas Hus. Vi samarbetar gärna med andra grupper både i Karlstad och andra kommuner i Värmland.

Kontakta gärna Mona, se nedan, om du vill veta mer.