Vi har erfarenhet av väl fungerande samarbete olika grupper och hjälper er igång.

Med studiecirkeln som metod är det lättar att nå de mål ni sätter upp för gruppen oavsett om det är en föreställning inför publik eller den egna utvecklingen.

Kontakta Krister för mer information.